Pomoc GUMed

StartPomoc GUMed
Expand

Wszyscy, którzy potrzebują wsparcia lub pomocy, proszeni są o kontakt z pracownikami Biura ds. Studenckich prorektor.student@gumed.edu.pl lub osobiście – biuro znajduje się w budynku rektoratu GUMed – ul. Marii Skłodowskiej Curie 3a, w pokoju 102 na I piętrzeStudenci na studiach polskojęzycznych mogą uzyskać pomoc finansową w Dział ds. Świadczeń Socjalnych i StypendialnychRÓŻNE FORMY WSPARCIA ORGANIZOWANE NA GUMed:

ZBIÓRKI

zbiórki.png


Społeczność akademicka GUMed aktywnie włącza się w działania na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy. Na bieżąco będziemy aktualizować informacje dotyczące zbiórek i form wsparcia oferowanych przez studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni.

Welcome Point – budynek nr 13 przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku
materiały przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Zbieramy: środki czystości, żywność z długim terminem ważności, żywność w puszkach, wodę butelkowaną, jedzenie dla dzieci i niemowląt, koce, materiały opatrunkowe, ciepłe ubrania. Pamiętajmy również o zwierzętach, które także są ofiarami wojny;Akcja koordynowana przez dr Jolantę Olszewską z Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego GUMed oraz studentki położnictwa: Beatę Dudziec (studia zaoczne) i Weronikę Drabik (studia stacjonarne). W ramach inicjatywy zorganizowana została zbiórka funduszy online na rzecz przybywających do Polski Ukrainek ciężarnych, w okresie połogu oraz mam z małymi dziećmi. Studentki zapewniły potrzebującym również pomoc prawną (Kancelaria Radcy Prawnego) i psychologiczną. Specjaliści będą udzielać jej online oraz telefonicznie w języku polskim i ukraińskim. Akcja zakłada ponadto utworzenie bazy pytań i odpowiedzi nt. możliwych świadczeń medycznych udzielanych kobietom. Propozycje pytań można przesyłać na midwivesforukraine@gmail.com. Przygotowane odpowiedzi zostaną przetłumaczone na język ukraiński i udostępnione potrzebującym;

STUDENCI GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Z WNOZ Z INSTYTUTU MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ włączyli się w pomoc uchodźcom dotkniętym kryzysem na Ukrainie.
wnoz.png


W trybie pilnym została stworzona grupa operacyjna. Do zadań studentów kierunku ratownictwo medyczne SKN Paramedic należy zabezpieczenie miejsc noclegowych na terenie Gdyni, zabezpieczenie medyczne, badanie przyjeżdżających osób, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy i wsparcie w przydzieleniu miejsc.
skn.png
Akcję koordynują: dr hab. Maciej Grzybek, prof. uczelni z Zakładu Parazytologii Tropikalnej, dr Kamil Krzyżanowski z Zakładu Ratownictwa Medycznego GUMed oraz Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Komunikat w sprawie dalszych działań umożliwiających kontynuowanie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym (oraz innych medycznych) w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas na Ukrainie

IINFORMACJA O MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEKARSKIM I LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W POLSCE
ksztalc.png


Ministerstwo Zdrowia uruchamia infolinię w celu uzyskania informacji o możliwości kontynuowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce. W celu uzyskania informacji należy zadzwonić pod jeden z następujących numerów telefonów (możliwość rozmowy w języku polskim lub angielskim)L

+48 532 547 968
+48 883 840 964
+48 883 840 967
+48 539 147 692.

Przed rozmową należy przygotować następujące informacje:
1. Imię i nazwisko oraz dane teleadresowe umożliwiające kontakt;
2. Nazwę uczelni, na której odbywało się dotychczas kształcenie na Ukrainie i tryb studiów;
3. Stopień zaawansowania nauki (w liczbie ukończonych semestrów) i posiadane dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia;
4. Znajomość języka polskiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce;
5. Obywatelstwo i pochodzenie (obywatel Polski, obywatel Ukrainy, obywatel Ukrainy pochodzenia polskiego);
6. Preferowana uczelnia w Polsce.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia